ref_fotok_outdoor kategória bejegyzései

Martonvásári Brunszvik kastély díszvilágítása

Mikor sok évvel ezelőtt először megláttam a martonvásári Brunszvik kastélyt, azt hittem Angliában vagyok. Azóta megtudtam, hogy a Brunszvik család egyik eminens képviselője, Géza gróf szigetországi élményei hatására az 1870-es évek elején építtette át a pár száz éves kastélyt neogótikus stílusba.

Úgy látszik abban az időben a magyar főurak kedvelték a szigetországot és szerettek volna itthon is angliai miliőt élvezni, hiszen szintén ebben az időben építtette Nádasdy Ferenc Tudor stílusban a nem túl távoli nádasdladányi kastélyt.

 

Ha jobban szemügyre vesszük a martonvásári kastély épületét rájöhetünk, hogy a romantikus hatást a csúcsíves ablakok, a kis tornyocskák, a pártázatok vagy éppen a támpillérek sorozata adja. Elvarázsolt kastély – gondolhatnánk – mesebeli látvány.

A díszvilágítás kialakításánál éppen ez a gazdag tagoltság, a díszítések garmada csábíthat egy apró részleteket megmutató, helyi fényekből összeálló esti kép megalkotására. Ugyanakkor veszélyes is lehet az egységes látvány szempontjából  ha nagyon elaprózunk mindent. De hát akkor hogyan lehet egységesen és mégis változatosan megjeleníteni ezt az izgalmas épületet?

Egy évtizede, de akár pár éve is még a képzelet játékának vélhettük a színek megjelenését a díszvilágításban. Eszembe jut mennyire rizikósnak tartotta a világítástechnika és azon belül főleg a díszvilágítás hazai atyja egy két színt is magában foglaló berendezés megjelenését.

A kilencvenes évek első felében ugyanis úttörőnek számító megoldásként az Iparművészeti Múzeum semleges hatású és nem túl izgalmas kialakítású homlokzatait meleg sárga színű nátriumlámpás, míg a zöldes – kék kerámia csodákkal gazdagon ellátott tetőzetét fehér fémhalogénlámpás világítás láttatta, és mindennek betetőzéseként a smaragd színben ragyogó kupola laternáját belül sárga nátiumlámpás világítás tette otthonossá.

A közel húsz tagú kritikus zsűri azonban elsikkadt a szokatlan megoldás felett. Lehet, hogy tetszett nekik?

Némi morfondírozás után a Brunszvik kastély esetében a fényár világítás mellett döntöttek. De a színes fényárvilágítás mellett!  És az építészeti stílushoz illő színválasztás, a színek váltása mozgalmassá, élénkké tette a látványt. A különböző színeknél a kastélynak mindig más elemét érezzük fontosnak, kiemeltnek.

A kastélyépület furcsasága, egyedisége, hogy szinte kinő belőle a település Szent Anna temploma. A díszvilágításnak ezért együtt kellett kezelnie a két létesítményt. Persze elvileg lehetne más színben is megjeleníteni a két épületet, de ezt még senki sem tartotta jó ötletnek.

A díszvilágítás nem épült meg a kastély mindkét oldalán. Jelenleg csak az utca felőli, a mindenki által látogatható, nyitott parkra néző frontot lehet sötétedés után is csodálni. A parknak ez a turistákat, látogatókat fogadó része újult meg, épült át. Az itteni kis kastélyt látogató központtá építették át. A felújított épületet sötétedés után fémhalogénlámpás világítás láttatja.

Mindenesetre a színvonalas építkezés, park felújítás hozadékaként modern térvilágítás is épült a sétautak mentén. És ez az építkezés alkalmat teremtett a tovább gondolkodásra, a díszvilágítás ötletek felvetésére. Feltételezhetően előbb utóbb a kastély másik homlokzati traktusa és a bástya alakú torony is díszvilágítást kap.

Végül is a Brunszvik kastély legnagyobb vonzerőt jelentő produkciói, a kis tavacska félszigetén rendezett nyári hangversenyek közönsége az épület túloldalát látja, és biztosan jó néven venné, ha távozás közben a zenei élmény után egy vizuális élménnyel is gazdagodna.

És aki a higgadt, megszokott színeket szereti, tekintetével megnyugodhat a templom mellett álló Nepomuki Szent János szobrán, amit fehér színnel világítottak meg, mintegy jelezve, hogy a világi hívságokon túl érdemes néha az embernek magába mélyednie.

Puskás stadion díszvilágítása

Vállalatunk a Magyar Építő Zrt., ZÁÉV Zrt., West Hungária Bau Kft és az ÉPKAR Zrt. által alkotott konzorcium megbízásából megtervezte az épülő Puskás stadion díszvilágítását, leszállította az összes világítási anyagot, részt vett a kivitelezésben és megépítette a vezérlést.

Amikor a stadion külső világításáról először szó esett és egy szolid fehér színű megvilágítás ötlete merült fel, nem sokat kellett győzködnünk az illetékeseket, hogy színes díszvilágítás épüljön.

Ha jobban megvizsgáljuk az építményt láthatjuk, hogy igazából három jól elkülöníthető homlokzati részből áll. Az áttört pilonrácsokkal díszített lépcsőházak ritmusát felül összeköti a glória-szerű tórusz, míg a pilonok közeit acélhálóval fedték le. Ezt a hármas felépítmény kellett úgy láttatni, hogy mindegyik önmagában is egyenletes megvilágításban jelenjen meg és együttesen is egy homogén látványt adjon. Ez az építészeti tagoltság lehetőséget teremtett ugyanakkor  a különböző színek elválasztására is.

A megerősített felső hálótartó szerkezetre kerültek a vonalas kialakítású Disano gyártmányú Sicura típusú 100 W teljesítményű RGBW LED-es lámpatestek, melyek opalizált védőüveget kaptak ezzel is elősegítve a minél egyenletesebb világítás elérését. Az 1,2 m hosszú lámpatestek közel 4 méterre kerültek egymáshoz, így a 900 m hosszú felületet 228 db lámpatesttel meg lehetett rajzolni.

A pilonok közötti hálók megvilágításához egy pilon közben végigfutó csőre szereltük a lámpatesteket. Ez a cső 3 m távolságban húzódik az alsó háló tartó csőtől, amire közönként öt szélesen sugárzó 158 W RGBW LED-es Griven gyártmányú Coral lámpatestet szereltünk fel. A hálóvilágításhoz 213 fényvetőre volt szükség.

A pilonrácsok kiemelése oszlopokra szerelt fényvetőkkel történt. A pilonokkal szemben nyolc méter távolságban felállított térvilágítási kandeláberekre négy- négy fényvető került. A 281 W teljesítményű RGBW LED-es Griven gyártmányú Powershine fényvetők alsó két tagja közepesen sugárzó, felső két tagja keskenyes sugárzó, így értelem szerűen előbbiek a pilon alsó, utóbbiak a felső részét kezelik. Annak érdekében, hogy a pilonrács derítése mellett ne jusson szórt fény a hálóra, a fényvetőkre egyedileg kialakított fényterelőket szereltek. A harminc oszlopra 120 fényvető került.

Külön témaként jelent meg a hajdani toronyépület, ami majd a stadion névadójának, Puskás Ferencnek az emlékmúzeuma lesz. A régi épületkomplexumból egyedül megmaradt épületrész kicsit félszegen lapul az új 45 m magas hatalmas aréna árnyékában. A díszvilágítás is ezt a szerénységet kívánta jelezni. A megvilágítás nem törekedett az egységes láttatásra, inkább a jellegzetességeket próbálta szemléltetni.

 

A főbejáratot két-két Ruby típusú 58 W aszimmetrikus optikás süllyesztett lámpatest jelöli ki, míg az emeleti erkély félkör íves kontúrját kétoldalt elhelyezett Jade típusú 38 W lámpatestek rajzolják meg. Az építmény oldalai mellett futó angol aknákban elhelyezett 5-5 db Zaphir típusú 66 W szélesen sugárzó fényvetők ritmikusan érzékeltetik az épület méreteit. Ezeket a lámpatesteket mind a Griven gyár választékából vettük.

Érdekes megoldás deríti a felső párkány feletti homlokzatokat. Ez a sima falú épületrész nem volt a hajdani toronyépület alkotója, és mintha az építtetők is kicsit szégyellték volna egyszerűségét, igénytelen kialakítását. Az ide szerelt világításnak inkább elválasztó szerepet szántak. A régi épületrészt lezáró mindössze 38 cm széles párkányokra olyan keskeny vonalas lámpatest sorokat kellett felszerelni, melyek nappal nem látszanak, sötétedés után pedig derengő fénnyel jelzik a két épületrész találkozásának vonalát.

A világítást 33 db 2 m-es és 2 db 1 m-es opalizált előlapos SL7 lámpatest alkotja. A méterenként 10 W teljesítményű lámpatest sáv mindössze 17,5 mm széles.

A díszvilágítási berendezést 612 lámpatest alkotja, az összteljesítmény 95 kW.

Az RGBW LED-es lámpatestekből álló berendezés képes a stadiont különbözőbb színekben megjeleníteni. A rendszer kiépítése lehetővé teszi, hogy akár minden lámpatestet külön lehessen vezérelni, vagyis programozással a legkülönbözőbb igények, világítási képek is megjeleníthetőek. Azt egyelőre még nem tudni, hogy milyen rendszerben üzemel majd a díszvilágítás, de azt igen, hogy minden eseményre sajátos, „testre szabott” színes világításban gyönyörködhetünk majd.

Gellérthegyi fények

A Pálos sziklatemplom kőkeresztjét már távolról is jó lehet látni az esti panorámában.

Különleges élményben részesül az aki a kereszthez felmegy, hiszen a mindkét oldalon kivilágított kereszt mögött a Szabadság-híd és az egyetemek épületei is részt vesznek a látványban.

A Szent Gellért szobrot fehér színű fémhalogénlámpás világítással építették meg, míg a színes vízesés hétköznapokon a környezet közvilágítás színéhez alkalmazkodik majd.

A vízesést különböző színekkel lehet megvilágítani. Romantikus hatású például a zöld szín, amit évente az ír nemzeti ünnepen lehet majd látni.

A nyolc tagozatú vízesés lámpatesteit lépcsőnként helyezték el, így mód van a különböző színek együttes alkalmazására is.

A Vízház díszvilágítása

Ybl Mikós egyik remekét most újították fel. A nagy építész gazdasági épület megalkotására kapott megbízást, de nem tudta megtagadni művészi mivoltát és palotát épített.

A díszvilágítással a palota jellegzetességeit, a Duna-parti környezetet figyelembe véve, emeltük ki. A torony hangsúlyosan, a homlokzatok egyenletes visszafogott derítéssel, a timpanonok, a bejárati címeres oszlopok figyelem felkeltően jelennek meg. A loggia mennyezetének sokszínűségét az oszlopfőkre szerelt speciális fényvetők egyenletesen derítik. Minden lámpatest 3000 K színhőmérsékletű, meleg fehér színű LED-eket tartalmaz. A lámpatesteket az egyes világítási feladatoknak megfelelően választottuk ki. Így összesen nyolcféle lámpatest került beépítésre.

Gulág emlékmű díszvilágítása

Korábban a Szabadság térre szánták, de végül Óbudán az Árpád fejedelem útja mentén állították fel azt a fekete gránitból készült tíz méter magas obeliszket, amely a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt magyar embereknek állított emléket.

A világítással az emlékművet felfelé elhaló fénnyel kellett láttatni, amit az obeliszk mellett a földbe süllyesztett fémhalogénlámpás lámpatestek optimális beállításával lehetett elérni.

A köznapi életben Gulág emlékműnek nevezett alkotást két oldalt feliratokkal díszített íves padok szegélyezik. Ezeket a feliratokat vonalas, billenthető optikás LED-es földbe süllyesztett lámpatestek olyan szinten derítik, hogy a szövegek könnyen olvashatóak legyenek.

1 éve már éjszaka is látszik a templom Gazdagréten

A gazdagréti Szent Angyalok templomának építése még a legendás László atya idejében kezdődött. Az organikus építészeti stílusú épület viharos időszakok után, mintegy húsz év múlva készült el.

A díszvilágítás igyekezett a stílusgazdagsághoz igazodni mind jellegében mind színében. Az erőteljes falakat meleg sárga színű egyenletes nátriumlámpás világítás deríti, miközben a főbejárati pergola oszlopokat fehér LED-es lámpatestek játékosan rajzolják meg. Az osztott kupola szegmenseket alulról indított súrló fények felfelé elhalóan láttatják, mintegy előkészítve a világítási fő attrakciót. A gömb alakú üveg kupola sapkát, továbbá a felette lévő 5 m magas keresztet a templomtérből kivilágító fényvetők színes fénnyel emelik ki, mégpedig a liturgikus naptárnak megfelelően a minden napi aktuális színben. A színváltások kis pultról egész évben előre beprogramozva automatikusan történnek.

Rákóczi-híd LED világítás

Új közvilágítást kapott a Rákóczi – híd

Nemrég még csak a munkákról számolhattunk be, képekben is, de ma már a LED-es lámpatestek fényében lehet este átmenni a Rákóczi-hídon. Az új világítást a kitűzött határidőre átadtuk, mindenki megelégedésére.

A világítási mérések igazolták a tervezett értékeket, hiszen az új állapotban mért 0,71 lux közép egyenletesség melletti 38,5 lux átlagos megvilágítás, a várható avulás után hosszabb távon is, az útosztálynak megfelelő színvonalú világítást fogja szolgáltatni. Ez pedig igen lényeges, mivel a korábbi indirekt tükrös világítás legfőbb kritikája a gyors amortizáció volt.

Az új berendezést pilononként hat-hat 186 W LED-es lámpatest alkotja. Ha azt vesszük, hogy a valamivel több, mint 500 m hosszú és 25 m széles hidat 11 kW teljesítménnyel ilyen szinten meg lehetett világítani, igencsak jó hatásfokú berendezésről beszélhetünk. Ez többek között a kiváló színvonalú, precízen szerkesztett LED-es lámpatesteken, továbbá a szakszerű kivitelezésen múlt.

Az új hídvilágítás újabb jó propagandája lesz a mind jobban teret hódító LED-es közvilágításnak.
A munka periférikus tagjaként a híd díszvilágítását is megújítottuk. Ez a pilonvillák súrolt fényű világítását jelentette 150 W fémhalogénlámpás fényvetőkkel.

A budapesti hidak mindegyike építészetileg önálló karaktert képvisel. Ez az egyediség a többségük megvilágítására is igaz. Gondoljunk csak a Margit-híd, a Lánchíd, az Erzsébet-híd vagy a Szabadság-híd esti látványára. Úgy gondoljuk a világítás átépítésével most a Rákóczi-híd is csatlakozott ehhez a különleges együtteshez.

Országház, udvar-díszvilágítás

Országház udvarvilágítás

Az Országház épülete olyan egységes tömbként jelenik meg, hogy sokan nem is feltételezhetik, hogy udvarokkal is rendelkezik. Ez a kívülállók számára akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a Kossuth tér tavalyi átépítése kapcsán megnyílt a földalatti látogató központ. Ezt, a Parlamenttel kapcsolatos témákat bemutató, kiállító csarnokot ugyanis az ún. XV. számú udvarban építették meg.

A múzeum üvegtetőt kapott, amin át az udvari épülethomlokzatokra érdekes és újszerű rálátás nyílik.
Az új élmény azonban korábban csak nappal volt élvezhető. A téli rövidebb nappalok gyorsan döntésre sarkallták az illetékeseket. Elhatározták, hogy mind a négy határoló homlokzatot meg kell világítani. A világításnak több szempontot is ki kellett elégítenie. Egyrészt az udvaron tartózkodók számára, másrészt a megvilágított térből feltekintők részére is élményt kellett nyújtania.

A próbavilágítások fémhalogénlámpás világítást preferáltak. A 150 W teljesítményű, részben szimmetrikus részben aszimmetrikus fényvetőket az üvegtetőt keretbe foglaló acélszerkezethez rögzítettük. Mind a fényvetők felszerelése, mind a kábelezés kialakítása igen gondos, előre részletesen egyeztetett és jóváhagyott módon történt. A világítást már a karácsonyt megelőző időszak látogatói is élvezhették.