Az 1900-ban átadott Budai Vigadó új funkciót kapott, Hagyományok Háza lett. Az eklektikus stílusú épület Corvin térre néző főhomlokzatához viszonyítva a két mellékhomlokzat igen egyszerűnek látszik. Kiemelkedik azonban a Fő utcai oldalhomlokzat végén egy sajátos díszítési forma. Mintha színházban lennénk, a címerrel is díszített pártázat alatt négy szoborfej látható.

A főhomlokzat díszvilágítása nátriumlámpás vagy sárga fóliás LED-es lámpatestekből áll és lépcsőzetesen felépített. A homlokzat alsó traktusát WE-EF gyártmányú földbe süllyesztett ETC típusú lámpatestek derítik, míg a felső régiókat oszlopra szerelt Meyer gyártmányú Superlight fényvetők világítják meg. A timpanont és környezetét távolabbi oszlopokról szintén WE-EF gyártmányú FLC típusú fényvetők emelik ki. Az attikát Meyer gyártmányú vonalas Ecoline lámpatestek rajzolják meg.

Ugyanilyen, de fehér LED-es lámpatestekkel világítottuk meg a Fő utcai pártázatot, míg a négy szoborfejet a két szinttel lejjebb lévő erkélyen elhelyezett igen keskenyen sugárzó Meyer gyártmányú Ecospot fényvetőkkel emeltük ki. A főhomlokzatnak és a mellékhomlokzat teátrális részének esti látványa jól igazolja a világítási szándékot.