[:hu]Színpadvilágítási rendszer

Szombathelyi Agóra Művelődési és Sportház rekonstrukciója során sajnos a színpadvilágítást illetően sok minden nem került bele. Mondhatni, éppen hogy a legszükségesebb dolgok, de ezt is csak nagy jó indulattal lehet kijelenteni.

Először is az első csapást az mérte a technikai rendszerekre, hogy az épületet virtuálisan félbevágták és a felújítási munkálatok csak a színpadtól a nézőtér felé eső részt érintették. El lehet képzelni, milyen helyzetet teremt egy színházfelújítás során, ha az egyik dimmer helyiség a felújítandó, míg a másik a megmaradó részen van. A színpadi áramkörök kábelei, csatlakozó dobozai és maguk a teljesítményszabályozó egységek is megmaradtak, míg a nézőtéri/küzdőtéri áramkörök teljes mértékben kicserélésre kerültek.

A második csapás az volt, hogy a rekonstrukció a színpadvilágítás tekintetében nem terjedt ki eszközbeszerzésre. Ugyan a nézőtéri dimmerek cseréjét sikerült belecsempészni a mostani ütembe, de egyéb berendezést nem. Se új fényvezérlő pult, se egy hálózati eszköz, se pedig új fényvetők nem kerültek beszerzésre. Így a hálózat kiépítése csupán a nézőtérre/küzdőtérre terjedt ki. A küzdőtér felett négy sávban mind horizontálisan, mind vertikálisan állítható alumínium traverz szerkezetek kerültek befüggesztésre. Mivel új LED-es mozgófejes fényvetők nem kerültek beszerzésre, így a megfelelő számú szabályozott áramkört ki kellett építeni, hogy a meglévő hagyományos fényvető matuzsálemeket használni lehessen. Ez a helyzet nem könnyíti meg a technikusok dolgát, hiszen a fényvetőket beállítani a földön úgy, hogy az fent azt a hatást érje el, amit elképzeltek, nem kis feladat, mindamellett időigényes is, nem beszélve arról, hogy ezekkel a több évtizedes lámpatestekkel nem igen lehet XXI. századi színpadvilágítást létrehozni, legfőképpen nem egy ilyen multifunkcionálisnak szánt helyszínen. Nem véletlen, hogy amikor a traverzek ötlete felmerült, egyértelmű volt, hogy az csak mozgófejes fényvetőkkel együtt éri el a funkcióját. Sajnos ez a tény a döntéshozókat nem igen hatotta meg.

Az alumínium traverzeken kívül mindkét oldali karzaton valamint a második szinten lévő technikai helyiségekbe kerületek színpadvilágítási csatlakozó pontok.

Az új dimmerek kiválasztásánál szempont volt a szűkös hely, így csak fali dimmerszekrények jöhettek szóba a rack-es kivitel helyett. Végül a PLS Pegazus fali dimmer szekrényeire esett a választás. Összesen 6 db 12 áramkörös szekrény került letelepítésre, melyből egy a nézőtéri áramkörök szabályozására szolgál.

A nézőtéri általános világítás vezérlése teljes mértékben megvalósulhatott. Összesen 12 áramkörre lett bontva, melyből 8 áramkör a traverzekre kerülő nagyteljesítményű LED-es lámpatesteket, egy áramkör a nézőtéri bejáratnál lévő süllyesztett kompakt fénycsöves lámpatesteket, két áramkör az oldalfalán lévő rejtett LED szalagokat szabályozza, míg a galéria felett lévő LED-es lámpatestek kapcsoltak lettek. A szabályozás 0-10V vezérléssel történik.

A nézőtéri általános világítás vezérlését a Lutron HWQS rendszere végzi, melynek DMX vezérlése egy DMX keverőn keresztül jut el a dimmer szekrényig. A működtetés négy helyről történhet: fényvezérlő pult mellől, az ügyelői helyről, a ruhatártól és a recepcióról. Mind a négy helyen egy 10 világítási kép lehívására alkalmas nyomógombos fali kezelő került kiépítésre. A világítási képek lehívása mellett lehetőség van a kiválasztott világítási kép fel/le finomszabályozására is. A háttér megvilágított nyomógombok egyenként programozhatóak, lehetőség van akár hármas funkciót is rendelni egy-egy nyomógombhoz, így más parancs programozható egy nyomógombhoz a normál megnyomás, a gyors dupla nyomás, valamint a hosszú nyomva tartás esetére. Lehetőség van a nyomógombos kezelőt letiltani akár magáról a kezelőről is valamilyen gombnyomás kombinációval, de a tiltást bármely más kezelőre is ráprogramozható.

A vezérlő rendszer képes az időzített működésre is, azokban az esetekben, amelyeknél előre definiálható rutinszerű működést feltételezhetünk. Az automatikus vagy időzített működést beállíthatjuk konkrét időponthoz, ill. csillagászati időpontokhoz is.

Mivel a nézőtéri általános világítás vezérlése a dimmer szekrényig DMX keverőn jut el, melynek másik bemenetén a színpadvilágítási fényvezérlő pult 1-es DMX vonala van, így a keverőn beállított prioritásnak megfelelően a színpadvilágítási fényvezérlő pult bekapcsolásakor a vezérlés automatikusan átáll a fényvezérlő pultra. Ekkor a nyomógombos kezelők tiltott állapotba kerülnek.

Hangtechnikai „rendszer”

Az AGORA program most befejeződött üteméhez az audiovizuális technika fejlesztése csak annyiban kapcsolódott, hogy az építészeti átalakítás miatt szükségszerűen lebontásra kerülő technika elavult, használhatatlan, a mai követelményeknek nem megfelelő berendezései pótlásra kerüljenek. A hangtechnikai fejlesztés még olyan további területeket érintett, ahol egyrészt az építészeti átalakítás az esetleges későbbi rombolással járó munkák elkerülése miatt most tette kötelezővé új kábelezési nyomvonalak kialakítását, másrészt ahol hangtechnikai végpontok új helyiségbe kerültek.

A rekonstrukció kapcsán a hangrendszert érintő változások tételesen:

A korábbi ideiglenes földszinti-nézőtéri keverőállás megszűnt, a hangvezérlés az első emeleten lévő technikai páholyban kapott helyet társbérletben a világításvezérléssel. Az új hangvezérlő minden berendezése a meglévő eszközparkból áll, de felkészülve a közeli jövőben remélhetőleg megvalósuló technikai fejlesztésre, a vezérlőhely és a színpad, valamint az erősítő helyiség közötti kábelezés megújult, lehetőséget nyújtva, mind analóg (48 vonal), mind digitális (8 Ethernet vonal) jeltovábbításra. A mobil színpadi stage-box-ok helyett fixen telepített csatlakozófelületek kerültek felszerelésre a színpad két oldalára, a mozgó világítási tornyok mellé.

A lebontott front hangsugárzó rendszer pótlása a műszaki elavultság, az elvárt funkciók teljesítésére való alkalmatlansága miatt szükséges volt. Az új végerősítő a színpadi baloldali erősítő-cellában kapott helyet. A pótlásként felszerelt front hangsugárzó rendszer három fő csoportból áll, bal, jobb és középső csoportok. Mindhárom csoport függesztett, két-utas, nagyteljesítményű, zenei megszólalást biztosító hangsugárzókból áll, a mélyfrekvenciás kiegészítés a meglévő aktív eszközökkel oldható meg.

A közönségforgalmi területek az építészeti felújításhoz illeszkedő megjelenésű információs hangszórókat kaptak. Az ügyelői központ a meglévő, színpad jobboldali pozíciójában maradt, itt került telepítésre az egyik új hangtechnikai elosztó, a hang-fényvezérlői duplex természetesen az új technikai páholyba került.

A hangtechnikai rendszer rekonstrukciós munkáiban több cég is részt vett, a Lisys-Project Kft. vállalásában a front hangsugárzó rendszer cseréje, valamint a közönségforgalmi hangszórók szállítása és installálása szerepelt. A kábelezés, a hangtechnikai csatlakozófelületek és a betáplálási rendszer kialakítása a generál elektromos kivitelező feladata volt.

[:]